Blog

Karma: Evrensel Seçimin Mekanizması

Karma: Evrensel Seçimin Mekanizması
Blog

Karma: Evrensel Seçimin Mekanizması

Seni sen yapan şeyin ne olduğunu merak ettin mi? Ya da merak etmekten hiç vazgeçtin mi? Bilincin alabileceği sayısız ve hayal edilemeyecek kadar sonsuz olası biçimlerden, sahip olduğun gibi olmanı sağlayan neydi? Bilincin okyanusunda, ruh sayısız formlar alırken – dalgalar, akıntılar, gelgitler, girdaplar, dalgalanmalar – bu okyanusu, diğerlerinden farklı ve eşsiz kılan sadece “SEN” sin.

Bu nasıl oldu? Cevap, tek kelime ile “seçimlerdir”.
Yaşam, şu ana kadar geçmişte yapılan seçimlerin toplamıdır.
Milyonlarca küçük kapı şeklinde düşünebilirsin.
Seçimler, zihnin-bedenin-sağlığın ve yaşamın alacağı yönü belirler.
İster bilinçli ister bilinçsiz…
Seçimler, karar merkezlerini temsil ederler.

Bir Kızılderili atasözü der ki;
“Eğer sen dünkü düşüncelerinin neye benzediğini görmek istiyorsan, bugünkü bedenine bakmalısın.”

Karmayı Anlama…

Bu kavram genellikle “Karma Yasası” ya da “Neden-Sonuç” olarak bilinmektedir. Aslında, her an yapılan seçimler ile geleceğin yaratılmasıdır.
Bazıları için; karma, geçmişteki davranışlara dayanan ilahi bir ödüllendirme veya cezalandırma sistemidir.
Karma kelimesi “eylem” anlamındaki bir fiil kökünden gelen kelimedir. Aynı zamanda eylemin sonuçlarından bahseder. Evrenin tarafsız olduğu bir “neden-sonuç” sürecidir.
Karma da yerçekimi gibi doğanın temel bir yasasıdır.
Aynı anda ve her yerde bulunmasına rağmen çoğu zaman fark edilmez. Bundan dolayıdır ki; “Ben Karmaya inanmıyorum” denilse de “Karma sana inanıyor”.

Seçimleri Anlama…

“SEN” olan bilincin eşsiz ifadesi ile ilgili olan Karma, ruhun özü denilebilecek üç bileşenden biri olup yaşamları yöneten seçimin mekanizmasıdır.
Bu mekanizma şöyle çalışır;
Yapılan her seçim yani eylem (karma) bir anı (samskara ) yaratır. Bu anı bir arzu (vasana ) üretir. Arzu ise bir sonraki eyleme sebep olur. Böylece bu döngü tekrar ve tekrar devam eder.
Bu durumda, geçmiş eylemdeki anılara dayanarak ortaya çıkan arzular tarafından, gelecekte oluşacak yeni eylemler “SEN”in kendine özgü ifadeni oluşturmaktadır.

Şimdiye kadar yapmış olduğun bir seçimi düşün!..
Belki bir konsere gitmek.
Konsere katılma eylemi anılar yaratacaktır.
Bu anılar keyifli olabilir, sıkıcı ve tatsız da olabilir.
Her ne olursa olsun bu anılar bir sonraki arzuyu etkileyecektir.
Belki bir daha konsere gitmeme ya da konsere gitmeye devam etme şeklinde gerçekleşecektir.
Bu şekilde, sevilenler ve sevilmeyenler, anılar, arzular ve seçimler bir çerçeve oluşturur.

Biyografi Biyoloji Oluyor…

Karmanın, zihin ve beden üzerinde biçimlendirme ve şartlandırma etkisi bilinçli ya da bilinçsiz olarak bulunmaktadır. Alışkanlıkların, davranışların, eğilimlerin birçoğunu da açıklayabilir.
Eğer aynı seçimi sürekli olarak yaparsanız, bilincinize bu seçim ve süreci tanıdık gelecektir.
Tekrarlanan seçimlerden dolayı oluşacak tekrarlanan düşünceler ise aynı nörolojik ağları (beyin devresi) ateşleyecek, bedenin her yerinde tanıdık olan kimyasal hormon salgılanacak ve böylece tahmin edilebilir bir duygu ile de sonuçlanacaktır.
Devamlı olan duygular ise ruh hallerine dönüşecektir.
Ruh halleri de mizacın bir parçası haline gelerek karakter özellikleri şeklinde ortaya çıkacaktır.

Yeni Rutinler İçin Geçmişin Elini Bırak….

Neden-sonuç mekaniği anlaşıldığına göre, yeni alışkanlıkların ve rutinlerin oluşturulmasında karmayı kullanmak daha kolay olacaktır.
Her zaman seçimler yapılır. Burada önemli olan soru şudur;
Bir seçim yaparken ne kadar farkındasın?
Eğer bilinçsiz kararlar verirsen, geçmiş eylem, anı, arzu yani şartlandırılmış şekilde karmanın otomatik pilotu devreye girer.
Henry Ford, alışılmış, tahmin edilebilir düşünceler, konuşmalar ve eylemler için der ki;
“Her zaman yaptığın şeyi her zaman yaparsan, her zaman sahip olduğun şeyi elde edersin”.
Bunun tam aksi şekilde, yani bilinçli olarak düşünür, konuşur ve eylemde bulunursan, özgür iradenin farkına varıp seni sınırlayan, daraltan kalıpların da farkına varabilirsin.
Eğer bu farkındalığı tanımlayabilirsen, yeni bir alışkanlık oluşturabilirsin.
Seçimlerinizdeki farkındalığı arttırmak için sizlere birkaç öneri…

Meditasyon, karmanı iki yoldan yönetmene yardımcı olur…

Sessizliğe girdiğinde, karmik deneyimlerin depolandığı zihin, düşünce akışını keser.
O hal içerisindeyken uzay, zaman ve nedenselliğin ötesine geçersin.
Meditasyon, farkındalığı engelleyen kalıpların çözülmesine ve karmadaki farkındalığın artmasına yardımcı olur.
Aslında sınırsız, koşulsuz olan ruhun özgürlüğünü deneyimlersin.
Meditasyondayken, düşünceler arasındaki sessizliğe her düştüğünde, sanki bir derede bir kumaş parçasını yıkamak gibi, her seferinde biraz daha karmik kalıntı temizlenir ve sonunda sadece saf farkındalık kalır.

Pratiğin Değeri…

Günlük aktivitelerde şimdiki anın bilincinde olmak düşüncelerdeki, konuşmadaki ve eylemlerdeki farkındalığı arttıracaktır.
Düşüncelerinin gözlemcisi ol!…
Konuşma, hissetme ve davranış kalıplarına nasıl dönüştüğünü fark et!…
Senin, şu anda kim olduğun geçmişte nasıl seçimler yaptığını yansıtır.
Farkındalık pratiği yaparken, sınırlı ve dar kalıplar yerine sonsuz seçimler alanı olduğunu hatırla!

Sonuçları Düşünmek İçin Dur…

Geçmişten kaynaklı olan şartlandırılmış tepkilerin tuzağına düşebiliriz.
O süreç çok otomatik olur ve bilinçsizce gerçekleşir.
Eylemlerin sonuçlarını da düşünmek için nadiren zaman ayırırız.
Her eylem bir etki yaratacak sebep oluşturacağı için, eylemlerin sonuçlarının ne olabileceğini kendine sadece sorarak çok fazla acıdan kaçınılabilir.
Her eylemin sonucu tahmin edilemeyebilir, fakat farkındalık ile bu süreci bilinçsiz alemden bilinçli aleme taşıyabiliriz.

Bedenin Sezgisel Rehberliğini Dinle!…

Evrenin müthiş doğası gereği, bireyin zihni ve bedeni ile kozmik akıl derinlemesine ilişkilidir.
Bu akıl, senin için en doğru seçimi bilir.
Yani, zor seçimler ile karşılaştığında, bedenine duyarlı ol ve sezgisel rehberliğini dinle!
Bu evrenin sana yardım etme yoludur.
Sezgin veya “içgüdün”, insan deneyimine çevrilmiş sonsuz akıldır.
O, senin yapabileceğin en iyi eyleme yönlendirecektir.
Yaşamdaki karmanın mekanizması anlaşıldığında, karma artık şartlandırılmış tepkiselliğin döngüsü olmayacaktır.
Senin büyümen ve özgürleşmen için kullanabileceğin güçlü bir araç olacaktır.

Samskara: Algılara ve deneyimlere dair zihinsel izlenimler (anılar). Davis, R. E. (2015). Bilinmesi Gereken Kelimelerin Anlamları ve Felsefi Kavramlar. Ankara: Gazi Kitabevi.
Vasana: Görünmez eğilim. Zihinde ve bilinçte düşünce dalgalarının açığa çıkmasına neden olan bilinç-altı dürtüler. Bunlar yapıcı bir biçimde yaşam tarzı, ruhsal uygulamalar ve sürekli yüksek bilinçlilik sayesinde zayıflatılıp etkisiz hale getirilebilirler. (a.g.e., ss. 50).

Yazar: Adam Brady Çeviri: Canan Yıldıran Düzenleme: Birlikbilinci

TELİF HAKKI©2020 BİRLİKBİLİNCİ. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞİŞTİRİLMEDEN, BEDAVA OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (WWW.BİRLİKBİLİNCİ.COM/) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.

Merhaba 👋