Pazartesi, 08 Haziran 2015 21:31

Moola Mantra

Yazan 
Öğeyi Oyla
(0 oy)

b 02

Om Sat-Chit-Ananda Parabrahma
Purushothama Paramatma
Sri Bhagavathi Sametha
Sri Bhagavathe Namaha

Birlik Üniversitesi tarafından hazırlanmış bu mantranın en önemli özelliği, muazzam kutsal bir güçle kutsanmış ve beslenmiş olmasıdır. Anlamını bilmeseniz bile vedik mantrayı her dinlediğinizde, bağımsız enerji tezahür ediyor ve kendini etrafınızda hissettiriyor. Anlamını bilerek "Moola Mantra"yı kalbinizin derinliklerinden söylemek daha tesirli ve güçlü bir etki yapmaktadır. Bu nedenle, kullandığınızda mantranın anlamını bilmeniz son derece önemlidir. Güçlü bir şifa gücüne sahip olan bu mantrayı dinlemek, canlandırıcı ve değişim yaratan bir deneyimdir. Moola Mantra kalbinizdeki kutsal varlığı uyandırıyor, kozmik bir bilinç hali sağlıyor ve birçok hastalığa şifa olabiliyor. Üçüncü Göz Çakrasını ve Tepe Çakrasını harekete geçiriyor. Kişi derin bir iç huzur, muazzam bir neşe ve yüksek bilinci tecrübe ediyor.

"MOOLA MANTRA" ALTIN ÇAĞIN MANTRASIDIR.

MOOLA MANTRA'NIN ANLAMI

OM

OM sözcüğün 100 farklı anlamı vardır. "İlk önce İlahi Söz vardı, ve Söz herşeyi yarattı" deniyor. Bu "Söz", OM'du! Sessizce derin meditatif bir haldeyken içinizde OM sesini duyabilirsiniz. Bütün Kainat OM sesinden meydana geldi. Başlangıçta bütün Kainatı titreştiren (evrensel) ilk sestir. OM aynı zaman "yüksek enerjiyi çağırmak" anlamına gelir. Bu Tanrısal ses varolan herşeyi yaratma, koruma, yok etme gücüne haiz olup hayat ve hareket verme kabiliyetine sahip.

SAT

SAT , "evrenin aynı anda her yerde ve herşeydeki formsuz, şekilsiz, araçsız ve vasıfsız varolan sureti" demektir. Var olmayandır. Evrenin boşluğu olarak algılanır. Evrenin statik bedeni olarak tanımlayabiliriz. Algılanabilen ve bir şekli olan herşey bu Yokluk'tan oluştu. Bütün algıların dışında kalacak kadar çok süptil. Ancak yoğunlaşıp bir şekle bürününce görülebilir. Biz evrendeyiz ve evren içimizdedir. Biz tepki isek, Evren etkidir; etki kendini tepki vasıtasıyla belli eder.

CHIT

CHİT, Kainatın sonsuz, her yerde ve her zaman herşeyde tezahür eden gücü olan Saf Bilinç'tir. Dinamik enerji veya güç olarak adlandırdığımız herşey ondan türedi. Herhangi bir form ve şekle bürünebilir. Hareket, yer çekimi, manyetizm vs. olarak tezahür edebilen bilinçtir. Aynı zaman düşünce gücü gibi bedensel faaliyetler olarak da ortaya çıkabilir. Yüce Ruh'tur.

ANANDA

ANANDA, Evren'in sevinç, sevgi ve dostluk doğasıdır. Yaradılıştaki Yüce Enerji (SAT)'ı deneyimleyip Olan ile bütünleştiğinde veya Saf Bilinç (CHİT)'i yaşayınca, Tanrısal Sevinç ve Sonsuz Mutluluk (ANANDA) hali oluşur. Yüksek Bilincine bağlanınca yaşayabileceğin vecit halinin en tipik ve en muhteşem olan, evrenin temel özelliğidir.

PARABRAHMA

PARABRAHMA, Mutlak halindeki Yüce Varlık'tır. Zaman ve mekan ötesindeki Olan'dır. Evren'in Formlu ve Formsuz Öz'u. Yüce Yaradan'dır.

PURUSHOTHAMA

Purushothama'nın çeşitli anlamları var. Purusha Öz veya Ruh anlamına gelir, ve Uthama Yüce demektir; Yüce Ruh. Aynı zamanda, bize en Yüksek Alem'den rehberlik eden gücün Yüce Enerji'sidir. Purusha'nın diğer bir anlamı da İnsan; PURUSHOTHAMA, insanlığa rehberlik ve yardım etmek üzere, ve sevgili Yaradılışa yakın olmak için, Avatar olarak enkarne olan enerjidir.

PARAMATMA

PARAMATMA, canlı-cansız bütün yaratılanlarda ve her varlıkta baki olan Yüce İçsel Enerji'dir. İstenen her formda veya formsuz olarak herşeye nüfuz eden "Antaryamin". Nerede ve ne zaman olursa olsun istediğiniz her an rehberlik eden ve yardımınıza yetişen güçtür.

SRI BHAGAVATHI

SRI BHAGAVATHİ, faal olan Yüce Zeka, Güç (Shakti) olarak tanımlanan dişil yöndür. Yaradılışın Toprak Ana (Kutsal Ana) yönü ile ilintilidir.

SAMETHA

SAMETHA, birlikte, beraber demektir.

SRI BHAGAVATHE

SRI BHAGAVATHE, Yaradılışın sabit ve daimi olan eril yönüdür.

NAMAHA

NAMAHA, SAT-CHİT-ANANDA değeri taşıyan ve "OM" olan Evren'i selamlamak, secde etmektir. Aynı anda her yerde, hem sabit hem değişken olan, insan formunda veya formsuz olan Yüce Ruh; Dişil ve Eril formlara rehberlik edip yardım eden Yüce Zeka ile tamamlayandır. "Daima varlığını ve rehberliğini ararım".

Okunma 3524 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 08 Haziran 2015 21:34
Bu kategoriden diğerleri: İlahi Dokunuş »
Yukarı